เงื่อนไขบัตรกำนัลท่องเที่ยว
1. รางวัลบัตรกำนัลท่องเที่ยว มูลค่า 2500 บาท ผู้ได้รับรางวัลสามารถนำไปใช้แทนเงินสดในการซื้อตั๋วเครื่องบินมูลค่า 2500 บาท ที่บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด (ใบอนุญาติท่องเที่ยวเลขที่ 11/02024) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7 %)
2. หากผู้ได้รับรางวัลใช้บัตรกำนัลฯ และมีค่าใช้จ่ายในส่วนเกินจากมูลค่าบัตรกำนัลฯ ผู้ได้รับรางวัลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง รวมถึง VAT 7 % ของส่วนที่เกินด้วย โดยจ่ายให้กับบริษัทผู้ให้บริการท่องเที่ยว
3.ระยะเวลาการใช้บัตรกำนัลและเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 01/04/19 – 01/04/20
4. บัตรกำนัลไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
5.เงื่อนไขในการจองแพ็คเกจและการเดินทางเป็นไปตามที่บริษัทผู้ให้บริการท่องเที่ยวกำหนด
6.สอบถามเพิ่มเติม/จองแพ็คเกจ ติดต่อ บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด โทร 0-2511-3000